Ot.prp. nr. 25 (1999-2000)

Publisert under: Regjeringen Bondevik I

Utgiver: Sosial- og helsedepartementet

Om lov om fylkeskommunale sykehusselskaper m.m.

Om lov om fylkeskommunale sykehusselskaper m.m.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget