NOU 1999: 15

Hvor nært skal det være?

Hvor nært skal det være? — Tilknytningsformer for offentlige sykehus

Les dokumentet