NOU 1999: 15

Hvor nært skal det være?— Tilknytningsformer for offentlige sykehus

Til innholdsfortegnelse

Til Sosial- og helsedepartementet

Sosial- og helsedepartementet nedsatte 18. september 1998 et utvalg for å utrede tilknytningsformer for offentlige sykehus.

Utvalget legger med dette fram sin utredning. Utredningen er enstemmig der hvor det ikke framgår noe annet.

Oslo, 23. mars 1999

Rune J. Sørensen

Bjørn Magne Eggen

Anne Grette

Tove Hafnor

Asbjørn Hofsli

Gunhild Johansen

Paul M. Nilsen

Åse Annie Opsjøn

Kari Rolstad

Robert Rustad

Knut E. Schrøder

Tove Stangnes

Geirmund Unsgård

Nils Fr. Wisløff

Hans Petter Aarseth

Vidar Oma Steine

Arne Fosseng

Brit Mari Heggøy

Nina K. Lidahl

Øystein Solheim Lien

Til forsiden