Ot.prp. nr. 25 (2000-2001)

Om lov om endring i passloven (økt passgebyr)

Om lov om endring i passloven (økt passgebyr)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget