Ot.prp. nr. 25 (2003-2004)

Om lov om endring i passloven (økt passgebyr for barn)

Om lov om endring i passloven (økt passgebyr for barn)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget