Ot.prp. nr. 27 (1998-99)

Om lov om opphevelse av lov 25. juni 1936 nr. 4 om enkelte bestemmelser angående meieriselskaper

Om lov om opphevelse av lov 25. juni 1936 nr. 4 om enkelte bestemmelser angående meieriselskaper

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget