Ot.prp. nr. 27 (2000-2001)

Om lov om endringer i lov 8. februar 1980 nr. 2 om pant og i enkelte andre lover

Om lov om endringer i lov 8. februar 1980 nr. 2 om pant og i enkelte andre lover

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget