Ot.prp. nr. 28 (1996-97)

Om endring i lov av 16. juni 1989 nr 59 om lostjenesten m.v.

Om endring i lov av 16. juni 1989 nr 59 om lostjenesten m.v.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget