Ot.prp. nr. 28 (1997-98)

Om lov om endringer i lov 17 desember 1982 nr 86 om rettsgebyr

Om lov om endringer i lov 17 desember 1982 nr 86 om rettsgebyr

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget