Ot.prp. nr. 28 (1998-99)

Om lov om endring i lov 10 juni 1977 nr 73 om jernbaneansvar overfor reisende (jernbaneansvarslova)

Om lov om endring i lov 10 juni 1977 nr 73 om jernbaneansvar overfor reisende (jernbaneansvarslova)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget