Proposisjoner til Stortinget

Ot.prp. nr. 28 (2005-2006)

Om lov om endringer i folketrygdloven og pasientrettighetsloven (regulering av behandling hos kiropraktor og manuellterapeut)

Om lov om endringer i folketrygdloven og pasientrettighetsloven (regulering av behandling hos kiropraktor og manuellterapeut)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget