Ot.prp. nr. 3 (2006-2007)

Om lov om endringar i lov 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard

Om lov om endringar i lov 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget