Ot.prp. nr. 3 (2008-2009)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Om lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. (hvitvaskingsloven)

Om lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. (hvitvaskingsloven)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget