Ot.prp. nr. 3 (2008-2009)

Om lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. (hvitvaskingsloven)

Om lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. (hvitvaskingsloven)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget