Ot.prp. nr. 30 (1996-97)

Om lov om tilsyn med erverv i dagspresse og kringkasting

Om lov om tilsyn med erverv i dagspresse og kringkasting

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget