NOU 1995: 3

Publisert under: Regjeringen Brundtland III

Utgiver: Kulturdepartementet

Mangfold i media

Mangfold i media — Om eierkonsentrasjon i massemedia

Les dokumentet