NOU 1995: 3

Mangfold i media

Mangfold i media — Om eierkonsentrasjon i massemedia

Les dokumentet