NOU 1995: 3

Mangfold i media— Om eierkonsentrasjon i massemedia

Til innholdsfortegnelse

Til Kulturdepartementet

Eierskapsutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon den 29. oktober 1993.

Utvalget leverer med dette utredningen og anser arbeidet for av­sluttet.

Oslo, 21. februar 1995

Vigdis Moe Skarstein

Tor Axelsen

Vigdis M. Bendiktsen

Audun Heskestad

Odd Arne W. Joø

Linda Kjerstad

Halvor Stenstadvold

Mona Søyland

Eivind Thomsen

Egil Petter Stræte

Til forsiden