Ot.prp. nr. 30 (1997-98)

Om lov om endringer i lov 15 desember 1967 nr 9 om patenter (forlenget beskyttelsestid for plantefarmasøytiske produkter)

Om lov om endringer i lov 15 desember 1967 nr 9 om patenter (forlenget beskyttelsestid for plantefarmasøytiske produkter)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget