Ot.prp. nr. 30 (1999-2000)

Om lov om endringer i lov 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond mv.

Om lov om endringer i lov 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond mv.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget