Ot.prp. nr. 31 (1998-99)

Om lov om erstatning ved pasientskader (pasientskadeloven)

Om lov om erstatning ved pasientskader (pasientskadeloven)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget