Ot.prp. nr. 31 (1999-2000)

Om lov om endringer i utlendingsloven

Om lov om endringer i utlendingsloven

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget