Ot.prp. nr. 31 (2005-2006)

Om lov om endringar i lov 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten (sjøloven)

Om lov om endringar i lov 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten (sjøloven)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget