Ot.prp. nr. 32 (1998-99)

Endringer i skattelovgivningen

Endringer i skattelovgivningen

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget