Ot.prp. nr. 32 (1998-99)

Endringer i skattelovgivningen

Endringer i skattelovgivningen

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget