Ot.prp. nr. 32 (2000-2001)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Om lov om endringer i vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4 (vegprising)

Om lov om endringer i vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4 (vegprising)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget