Ot.prp. nr. 32 (2003-2004)

Om lov om endring i straffelova (avgrensa rett til offentleg framsyning av grove valdsskildringar utanfor næring)

Om lov om endring i straffelova (avgrensa rett til offentleg framsyning av grove valdsskildringar utanfor næring)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget