Ot.prp. nr. 34 (1996-97)

Endringer i reglene om fradrag i norsk skatt for skatt betalt av utenlandsk datterselskap mv

Endringer i reglene om fradrag i norsk skatt for skatt betalt av utenlandsk datterselskap mv

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget