Ot.prp. nr. 35 (1996-97)

Om lov om endringer i lov 5. mai 1995 nr. 19 om barnehager

Om lov om endringer i lov 5. mai 1995 nr. 19 om barnehager

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget