Ot.prp. nr. 35 (2002-2003)

Om lov om Norges territorialfarvann og tilstøtende sone

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget