Ot.prp. nr. 35 (2002-2003)

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Om lov om Norges territorialfarvann og tilstøtende sone

Om lov om Norges territorialfarvann og tilstøtende sone

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget