Ot.prp. nr. 35 (2005-2006)

Om lov om endringer i lov 16. juli 1999 nr. 66 om ­Schengen informasjonssystem (SIS)

Om lov om endringer i lov 16. juli 1999 nr. 66 om ­Schengen informasjonssystem (SIS)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget