Ot.prp. nr. 36 (1998-99)

Om lov om endringar i lov 24 juni 1994 nr 39 om sjøfarten (sjøloven) (dispasjøreksamen)

Om lov om endringar i lov 24 juni 1994 nr 39 om sjøfarten (sjøloven) (dispasjøreksamen)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget