Ot.prp. nr. 36 (2003-2004)

Om lov om endringer i lov 17. juli 1953 nr. 9 om sivilforsvaret

Om lov om endringer i lov 17. juli 1953 nr. 9 om sivilforsvaret

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget