Ot.prp. nr. 37 (2001-2002)

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgjevar: Justis- og politidepartementet

Om lov om endringar i lov 13. juni 1980 nr. 35 om fri rettshjelp

Om lov om endringar i lov 13. juni 1980 nr. 35 om fri rettshjelp

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget