Ot.prp. nr. 37 (2003-2004)

Om lov om endringer i straffeloven mv. (forbrytelser i gjeldsforhold)

Om lov om endringer i straffeloven mv. (forbrytelser i gjeldsforhold)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget