Ot.prp. nr. 37 (2007-2008)

Om lov om endringer i lov 18. desember 1959 nr. 1 om mortifikasjon av skuldbrev m.v. og enkelte andre lover

Om lov om endringer i lov 18. desember 1959 nr. 1 om mortifikasjon av skuldbrev m.v. og enkelte andre lover

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget