Ot.prp. nr. 38 (2001-2002)

Om lov om endring i lov 18. juli 1958 nr. 2 om offentlige tjenestetvister

Om lov om endring i lov 18. juli 1958 nr. 2 om offentlige tjenestetvister

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget