Ot.prp. nr. 39 (1999-2000)

Om lov om plantehelse

Om lov om plantehelse

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget