Ot.prp. nr. 4 (1997-98)

Om lov om endringer i lov 4. juli 1991 nr 47 om ekteskap

Om lov om endringer i lov 4. juli 1991 nr 47 om ekteskap

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget