Ot.prp. nr. 4 (1998-99)

Publisert under: Regjeringen Bondevik I

Utgiver: Sosial- og helsedepartementet

Om lov om endringer i folketrygdloven og i enkelte andre lover (samleproposisjon høsten 1998)

Om lov om endringer i folketrygdloven og i enkelte andre lover (samleproposisjon høsten 1998)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget