Ot.prp. nr. 4 (1999-2000)

Om lov om endring i lov 23. oktober 1959 nr. 3 om oreigning av fast eigedom

Om lov om endring i lov 23. oktober 1959 nr. 3 om oreigning av fast eigedom

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget