Ot.prp. nr. 4 (2002-2003)

Om lov om endringer i folketrygdloven (egenandelstak 2)

Om lov om endringer i folketrygdloven (egenandelstak 2)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget