Ot.prp. nr. 40 (2002-2003)

Om lov om endringer i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven)

Om lov om endringer i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven)

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget