Ot.prp. nr. 41 (1998-99)

Om lov om finansavtaler og finansoppdrag (finansavtaleloven)

Om lov om finansavtaler og finansoppdrag (finansavtaleloven)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget