Ot.prp. nr. 42 (2000-2001)

Om lov om endring i lov om innskuddspensjon i arbeidsforhold og i lov om foretakspensjon

Om lov om endring i lov om innskuddspensjon i arbeidsforhold og i lov om foretakspensjon

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget