Ot.prp. nr. 42 (2008-2009)

Om lov om endringar i tomtefestelova

Om lov om endringar i tomtefestelova

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget