Ot.prp. nr. 43 (1996-97)

Om lov om salg av tidsparter i fritidsbolig (tidspartloven)

Om lov om salg av tidsparter i fritidsbolig (tidspartloven)

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget