Ot.prp. nr. 43 (1998-99)

Om lov om endringer i regnskapsloven mv

Om lov om endringer i regnskapsloven mv

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget