Ot.prp. nr. 43 (1998-99)

Publisert under: Regjeringen Bondevik I

Utgiver: Finansdepartementet

Om lov om endringer i regnskapsloven mv

Om lov om endringer i regnskapsloven mv

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget