Ot.prp. nr. 43 (2002-2003)

Om lov om endringer i lov om enerett til firma og andre forretningskjennetegn mv.

Om lov om endringer i lov om enerett til firma og andre forretningskjennetegn mv.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget