Ot.prp. nr. 43 (2006-2007)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Om lov om endringer i forsikringsloven (fellespensjonskasser)

Om lov om endringer i forsikringsloven (fellespensjonskasser)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget