Ot.prp. nr. 43 (2006-2007)

Om lov om endringer i forsikringsloven (fellespensjonskasser)

Om lov om endringer i forsikringsloven (fellespensjonskasser)

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget