Ot.prp. nr. 43 (2008-2009)

Om lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven)

Om lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget