Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ot.prp. nr. 44 (1996-97)

Om lov om endring i lov 17. desember 1982 nr 86 om rettsgebyr

Til innholdsfortegnelse

0

I statsråd 14. mars 1997 ble fremmet St prp nr 43 (1996-97) med forslag om økning av bevilgning på statsbudsjettet for 1997 under kap 440 Politi- og lensmannsetaten med tilsammen 150 millioner kroner. Til delvis inndekning av dette beløpet ble det samtidig foreslått at rettsgebyret endres fra kr 505,- til kr 535,- med virkning fra 1. juli 1997.

Siden rettsgebyrets størrelse er fastsatt ved lov, må det fremmes særskilt odelstingsproposisjon om endring i lov 17. desember 1982 nr 86 om rettsgebyr. Satsen ble sist endret ved en økning fra kr 495,- til kr 505,- med virkning fra 1. januar 1997. De budsjettmessige virkningene av økningen fremgår av St prp nr 43 (1996-97).

Til toppen
Til dokumentets forside