Ot.prp. nr. 44 (2001-2002)

Om lov om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven)

Om lov om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven)

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget